Door de distributie van zaden kan de familie van Armando zelf eten verbouwen

Armando (5 jaar) woont met zijn ouders in Chinete, een gebied in Mozambique dat erg moeilijk te bereiken is. Na de cycloon Idai bereikte Save the Children als enige organisatie dit gebied om hulp te verlenen en zorgde voor kleding en eten.

De weg naar Chinete bestaat uit steile en winderige wegen door het Chimanimani-gebergte. Chinete ligt aan een van de zijrivieren van de rivier de Revue en biedt onderdak aan ongeveer 797 verspreide families. In het gebied zorgt Save the Children voor de distributie van zaden en traint de gemeenschappen in verbeterde teelttechnieken.

In vijf gemeenschappen zijn zaden – waaronder maïs, cowpea en sesam – en gereedschappen zoals sikkels, machetes en schoffels uitgedeeld. De maïszaden groeiden echter niet goed als gevolg van ernstige droogte, waardoor de meeste gezinnen te maken kregen met onvoldoende oogst. Sindsdien hebben families die deelnemen aan het project tweeëntwintig kilo maïs, vier kilo cowpeas en twee kilo sesam gekregen. De cowpea- en sesamzaadjes werden geplant en de verwachting is dat er een goede oogst van deze gewassen kan zijn.

Als onderdeel van het project traint Save the Children gemeenschappen ook in veerkrachtige landbouwtechnieken, zodat ze de klimatologische effecten kunnen tegengaan die verwoestende gevolgen hebben voor hun gewasproductie. Het project omvat ook een stimuleringscomponent over spaarsystemen onder gemeenteleden, de ontwikkeling van een responsgroep voor natuurrampen om waarschuwingsberichten onder collega’s te verspreiden, en informatie over goede voeding om ondervoeding bij kinderen te voorkomen.

Armando en zijn familie behoorden tot de 770 families die Save the Children direct na de cycloon Idai ondersteunde met voedsel en basisbehoeften. Maar na 2,5 jaar blijven hun uitdagingen enorm, vooral met betrekking tot voedselzekerheid, vanwege de nadelige effecten van klimaatverandering die zich voordoen in Oost- en Zuidelijk Afrika. Armando’s vader, Fernando en moeder, Maria maken zich grote zorgen over de toekomst van hun gezin in een wereld van klimaatonzekerheid. ‘Het is een spel: de regens zijn erg onvoorspelbaar en we kunnen niet langer afhankelijk zijn van regelmatige weerpatronen om in hun levensonderhoud te voorzien. We maken ons zorgen over droogte en zware regenval.”