Cash transfers helpen de familie van Privilege honger en droogte het hoofd te bieden

Loveness (33 jaar) heeft vier kinderen, waaronder Move (zes weken) en Privilege (6). Loveness woont in het district Binga in Zimbabwe waar een ernstige droogte en voedselcrisis verstrekkende gevolgen hebben voor haar gezin.

Loveness en haar man genereren inkomsten door visserij, landbouw en manden weven. Het veranderende klimaat en de uitgestelde regen hebben hun gewassen beïnvloed waardoor ze niet kunnen oogsten. Daarom hebben ze hun maaltijden teruggebracht tot twee maaltijden per dag​​, bestaande uit maïsmeel – het hoofdvoedsel in Zimbabwe – en okra. Haar kinderen zoeken ‘s ochtends naar wild fruit, zodat ze iets te eten hebben.

De droogte heeft ook gevolgen voor de toegang tot gezondheidszorg. De lokale kliniek was genoodzaakt haar kraamafdeling te sluiten, omdat er geen watervoorziening meer is als gevolg van lage waterstanden en stroomstoringen. Om te bevallen worden vrouwen nu doorverwezen naar het districtsziekenhuis. Sommige vrouwen kunnen het vervoer naar het ziekenhuis niet betalen en hebben geen andere keuze dan thuis te bevallen. Toen Loveness onlangs zwanger was van haar vierde kind, kon het vervoer naar het ziekenhuis niet betalen. Ze was doodsbang om thuis te bevallen en dacht dat zijzelf of haar baby zou sterven.

Ernstige droogte heeft de veilige watervoorziening in gemeenschappen sterk verminderd.  Zesenvijftig procent van de waterbronnen op het platteland is niet volledig functioneel, voornamelijk als gevolg van het opdrogen van boorgaten en putten en een aanzienlijk lagere grondwaterstand in vergelijking met voorgaande jaren. Dit betekent dat gemeenschappen, vooral vrouwen en meisjes, gedwongen worden langere afstanden af ​​te leggen op zoek naar veilig drinkwater of water halen uit onveilige bronnen zoals rivieren en dammen.

Save the Children geeft de ouders van Privilege geld om voedsel te kopen en zorgt daarnaast voor het verbeteren van de bestaande waterbronnen of creëren nieuwe. Zo zorgen we ervoor dat gemeenschappen en gezondheidsfaciliteiten toegang hebben tot schoon water. Ook helpt Save the Children bij het opsporen en de behandeling van ondervoede kinderen.

Save the Children geeft de ouders van Privilege geld om voedsel te kopen en zorgt daarnaast voor het verbeteren van de bestaande waterbronnen of creëren nieuwe. Zo zorgen we ervoor dat gemeenschappen en gezondheidsfaciliteiten toegang hebben tot schoon water. Ook helpt Save the Children bij het opsporen en de behandeling van ondervoede kinderen.